Dotacje

Cel projektu: Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze słońca, szczególnie produkowanej w generacji rozproszonej, preferowana fotowoltaika (Gdańsk, Gdynia).

Planowane efekty: Utworzenie instalacji wykorzystywanych do zaspokojenia potrzeb własnych Wnioskodawcy o łącznej mocy instalacja o mocy 118,72 kW. Tym samym osiągnięte zostaną wskaźnik produktu: dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej – moc instalacji 0,118 MW oraz wskaźnik rezultatu: dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej – moc instalacji 0,118 MW. Dzięki projektowi osiągnięte zostaną również korzyści społeczno-ekonomiczne :zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową, ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza powstających podczas spalania paliw tradycyjnych, dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z OZE, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu środowiska przez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, poprawa zdrowia bezpośrednich użytkowników budynków wzrost wartości nieruchomości objętej projektem zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej,  wykorzystanie naturalnych zasobów bez konieczności pozyskiwania surowców z zewnątrz obniżenie kosztów za energię zmniejszenie szkód w środowisku związanych z wydobyciem surowców i wytwarzaniem energii z surowców naturalnych.


Wartość projektu: 586 562,40 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 381 027,12 zł

 

 

logotypy